Лични алати
Пријави се
Трага: Дома УПИСИ Пријавување

Пријавување

Пријавување на кандидати за Упис 2013 во вториот рок

 

Пријавувањето на кандидатите за упис на Факултетот за електротехника и информациски технологии - ФЕИТ во учебната 2013/2014 година во вториот уписен рок ќе се врши на 03 и 04.09.2013 година.

КАДЕ: Во Студентска служба.

КОГА: Во термини од 9 до 14 часот.

Eлектронско пополнување на пријавата (за оние што тоа не го направиле навреме): Во Студентска служба.

Печатење на генерираните листови од системот (за оние што тоа не го направиле навреме): Во Студентска служба.

Пред поднесување на документите на ФЕИТ, кандидатите е неопходно да извршат електронско пријавување преку системот IKNOW на УКИМ.

 

Упатство за електронско пријавување

 

upisi.jpg

 

Пред поднесувањето на документи за упис, кандидатите ЗАДОЛЖИТЕЛНО ги пополнувааат податоците ЕЛЕКТРОНСКИ преку online Порталот за идни студенти на универзитетот УКИМ (www.upisi.ukim.mk).

Порталот овозможува автоматско генерирање на дел од потребните документи: изјавата за национална припадност, изјавата за неподигање на документи и преглед на пополнета уплатница, врз база на внесените податоци на кандидатот.

Со користење на Порталот, кандидатите имаат можност да избегнат евентуални грешки во пополнувањето на податоците, можат да ги менуваат внесените податоци до денот на уписот, а сите автоматски генерирани документи може да си ги отпечатат дома и само да ги донесат на Факултетот на денот на уписот.

 

Потребни документи при пријавување

 

  • Пријава од Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје за запишување (се купува од книжара)

  • Уплатница за уплатени административни такси од 50 денари (список кодови општини).

  • Оригинални свидетелства од сите класови

  • Документ за положена државна матура (Свидетелство за завршено средно образование)

  • Извод од матична книга на родените (независно колку е стар)(оригинал) + копија од извод од матична книга на родените

  • Доказ за државјанство на Р. Македонија (уверение или решение – независно колку е старо)

  • Уплатница за уплатени 300 денари на жиро сметка на Факултетот за електротехника и информациски технологии

  • Интерен пријавен лист (се печати од електронската пријава)

  • Изјава за национална припадност (се приложува само ако во сведителствата и дипломите не е наведена националната припадност) (се печати од електронската пријава)

  • Изјава за неподигање на документите. (се печати од електронската пријава)

 

Документи и линкови

 

1. Информации и упатство за електронското пополнување на пријавите на УКИМ

2. Известување за уписите и рокови за пријавување и запишување