Лични алати
Пријави се
Трага: Дома II Циклус Тековни соопштенија за студентите Стипендии од HiTech за студенти кои ќе се запишат на II циклус студии

Стипендии од HiTech за студенти кои ќе се запишат на II циклус студии

Објавено 13.10.2014

 

Факултетот за електротехника и информациски технологии и Институтот за компјутерски технологии и инженерство (КТИ), во соработка со компанијата HiTech обезбедија 3 (три) стипендии за II циклус студии, на студиските програми Наменски компјутерски системи и Компјутерски мрежи - Интернет на нешта, при ФЕИТ.

Стипендиите ги покриваат трошоците за студирање.

Изборот на кандидати ќе се изврши по запишувањето на заинтересираните студенти на наведените студиски програми, врз основа на успехот на кандидатите во првиот циклус на студии, како и покажаниот успех од предметите соодветни за наведените студиски програми.

За повеќе информации може да се контактира со проф. А. Тентов (toto@feit.ukim.edu.mk).

ЖИРО СМЕТКИ НА ФАКУЛТЕТОТ

Жиро сметки на ФЕИТ

Студентски парламент за УКИМ
Веб:
http://spukm.org.mk
Адреса:
Ул. „М. Теодосие Гологанов“ бр. 28/13, 1000 Скопје

Контакт:
spukm.mk@gmail.com
02 / 3223 024
Студентски правобранител