Лични алати
Пријави се
Трага: Дома II Циклус Тековни соопштенија за студентите Соопштение за запишување зимски семестар во учебната 2017/2018 година

Соопштение за запишување зимски семестар во учебната 2017/2018 година

Објавено на 26.10.2017 година
ЖИРО СМЕТКИ НА ФАКУЛТЕТОТ

Жиро сметки на ФЕИТ

Студентски парламент за УКИМ
Веб:
http://spukm.org.mk
Адреса:
Ул. „М. Теодосие Гологанов“ бр. 28/13, 1000 Скопје

Контакт:
spukm.mk@gmail.com
02 / 3223 024
Студентски правобранител