Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми II циклус (магистерски) МАГИСТЕРСКИ СТУДИИ НА ФЕИТ 2013-2018 16-Микро и нанотехнологии (16-МНТ) Истражувачки проект од областа на микро и нанотехнологиите

Истражувачки проект од областа на микро и нанотехнологиите

Предмет: Истражувачки проект од областа на микро и нанотехнологиите

Код: ФЕИТ16

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: сите наставници

Содржина на предметната програма: Методологија на научно-истражувачката и апликативната работа. Избор и проучување на релевантна литература за истражувањето. Поставување на предмет, методи и цели на истражувањето. Дефинирање на методите на истражување. Собирање и обработка на податоци.  Поставување на експеримент. Поставување на симулациска или лабораториска околина. Подготовка на тези за пријава на магистерска работа.

Литература:

  1. Книги од областа микро и нанотехнологии
  2. Трудови од релевантни научни списанија од областа микро и нанотехнологии